Chiropraktik, tel. 775 138 675

Služby poskytuji v Praze a Brně

Chiropraxe - Chiropraktik

Společným jmenovatelem různorodých poruch bývá páteř, která je „vizitkou“ celého těla. Zdravá páteř ukazuje na soulad struktur a funkcí. Nemocná páteř reflektuje různé potíže i ty zdánlivě spolu nesouvisející.

Svou roli při bolesti a poruchách mají i faktory psychosomatického rázu. Bolest sama je současně tělesným i duševním vjemem. Pohybová soustava - tělo – proto zrcadlí vše, co se v životě člověka odehrává. Vždy je třeba brát v úvahu dědičnost, specifika vývoje, životní události i činnost daného jedince. Například dnes tak častá fatální kombinace nedostatku pohybu a klidu působí různorodé poruchy. Organismus reaguje jako celek. Jakmile jeden článek nefunguje, mění se jeho soudružnost. Z těchto důvodů aplikuji holistický a vysoce individuální přístup k člověku.

Schéma páteře - vliv posunutí obratlů na intoxikaci organismuProcedury jsou zaměřeny především na následující potíže:

  • Bolesti pohybové soustavy
  • Funkční poruchy páteře, blokády a špatné držení těla
  • Napětí a ztuhlost pohybového ústrojí
  • Svalová ochablost, disbalance a nefunkčnost
  • Civilizační choroby, stres, únava a úzkost
  • Negativní následky prodělaných onemocnění a zranění
  • Neschopnost relaxovat, nespavost, workholismus
  • Příznaky vyhoření (burn-out)

Chiropraxe má kontinuální charakter a je cílená. Jako chiropraktik používám komplex osvědčených metod zaměřených na celkovou optimalizaci zdraví. S pomocí různých technik pracuji s celým tělem a působím na více rovinách za účelem harmonizace stavu. Můj přístup pomáhá udržet vlastní samoregulační a ochranný systém na co nejefektivnější úrovni. Adekvátní korekce poruch pohybové soustavy dává možnost vyrovnat se také s problémy psychického rázu.

Procedura vždy začínám rozhovorem. Klienta beru jako osobnost, nikoli jako sbírku klasifikovaných onemocnění. Pro dosažení optimálního výsledku je zásadní důkladná a promyšlená příprava. Po „rozehřátí“ těla s použitím vhodných masážních technik následují postupy manipulace s měkkými tkáněmi a páteří. Chiropraxi mohu provádět i přes oděv, kontakt s pokožkou není nutný. Používané metody včetně masáže, baňkování a reflexologie jsou šetrné, neinvazivní a současně velmi účinné.

Blokády páteře jsou často příčinou různých potíží. Jen vyjímečně zůstávají poruchy omezeny na určitý úsek. Funkční změna v jedné části těla vyvolává změny v jiných částech. U pacientů s problémy páteře bývá narušen hluboký stabilizační systém. Léčebný tělocvik obvykle není možný, protože blokády jsou překážkou. Účinek masáží bývá zpravidla jen prchavý.

Metody, které používám, jsou prostředkem k dosažení výsledku. Jejich účinnost je dílem správně zvolené strategie, načasování a uměním specialisty provádějícího proceduru. Současně s vnější korekcí by člověk měl pochopit nutnost proměny vnitřní. Zájem, motivace a osobní zapojení jedince a úprava jeho životosprávy k celkovému úspěchu značně přispívá.

Pokud se potíže dlouhodobě neřeší, dochází často ke zhoršování stavu případně nevratným funkčním změnám.

Největším nebezpečím pro náš život nejsou chyby, kterých jsme se dopustili, nýbrž promeškané příležitosti je napravit...

Objednávky telefonicky mezi 9 - 18h. na čísle: 775 138 675

Mgr. Michael Mitzoda, IČ 64317927, mobil +420 775 138 675 - www.chiropraxe-plus.cz, mitzoda@email.cz